Station

  • Ny perrong

    Ny perrong

    Av

    Jack och jag fick lite ”egentid” tillsammans. Vi tog tillfället i akt att bygga en perrong till en av våra stationer, den som i dag kallas för Backeby station, även om den ligger närmare Branteberg. Kanske får vi göra ett namnbyte? Stationen ligger i framkant på anläggningen, utan något skydd mot eventuella fallolyckor av lok…