Faller

  • Järnvägsstationer, verkliga och modeller

    Järnvägsstationer, verkliga och modeller

    Av

    Kulleberg ska få en ny station och vi vill att den ska passa in i den värld vi har byggt upp. Men hur ser egentligen stationer ut i Sverige. Jag och Jack börjar forska i detta. När vi tar reda på hur stationerna ser ut efter västkustbanan (Göteborg Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Ängelholm) så är…