Spårläggning


När stommen för banan är klar är det dags att börja lägga ut spåret. Jag lägger ut spåret över hela banan och försöker få alla skarvar att passa så bra som möjligt utan stora glapp. Det känns som att det är helt omöjligt att inte få fula skarvar någonstans. Det finns säkert en metod för detta också, som jag missat. Jag jobbar ju så att säga enligt ”trial and error”-metoden.

När rälsen ligger där den ska märker jag ut med en färgpenna var den exakt ska ligga för nästa steg blir att ta bort rälsen igen.

Banvallen

Under rälsen ska en dämpande banvall gjord av kork ligga. Korken dämpar ljudet av vibrationer en aning samtidigt som en snygg upphöjd banvall framträder.

Korken är inte särskilt naturtrogen så jag målar den i en grå färg som jag tänker ska kännas mer som det grus som ligger under rälsen. Korken behöver limmas på underlaget. På vissa ställen, som bilden ovan, hamnar korken direkt på träskivan. På andra ställen är det cellplast under. Korken går att forma efter kurvorna men vill inte ligga på plats vid limningen därför måste jag också slå i små spikar som håller den på plats.

Limmet som används i samband med all limning på cellplast är Fix-In, ett lim avsett för just cellplast. Vanligt trälim fungerar mindre bra på cellplast då den har en förmåga att sugas in i porerna. Fix-In lägger sig istället på ytan.

Ballast

Ballast har inget med att vara ball eller tuff och göra. Nej ballast är makadamen som ligger under rälsen. Den ska appliceras när rälsen ligger där den ska. Innan det spikar jag fast rälsen och tar bort spiken som jag använde för att fästa korkbanvallen. Jag vill undvika att spikarna i banvallen leder ljud ner i skivan.

Att ballastrera (märkligt uttryck) är ett mycket pyssligt göra. Och eftersom jag aldrig gjort det förr behöver jag läsa mig till och titta på olika YouTube-filmer på folk som ballastrerar.

Metoden som jag slutligen finner är lättast, är att först, emellan varje slipers (de svarta stockarna på bilden ovan), applicera ett löst rinnande lim med hjälp av en pipett. Jag använder mig av ”Scenic cement” från Woodland, som är ett landskapslim. Limmet lägger sig en stund ovanpå korken innan det sugs in. Jag limmar några decimeter i taget och häller sedan på ballasten.

Det småkorniga ”gruset” eller ballasten lägger sig i limmet. När limmet torkat har ballasten fastnat, överflödig lös ballast dammsuger jag upp med en handdammsugare. Jag tömmer dammsugaren på ballast och återanvänder den.

Ballasten ligger på plats. Det kan behövas flera omgångar med lim och ballast för att hela banvallen ska bli täckt. Det är med andra ord ett tidskrävande arbete.

Jag använder ballast som legat nerpackad i lådor sedan 30 år tillbaka i tiden. Men den är av olika färg. Jag tänker att det är olika epoker av ballast som framträder här. På vissa partier kanske ballasten är ny och på andra gammal och utsatt för rost från gamla slitna lok och vagnar.